Проверка във Фонда за лечение на деца разкри редица нарушения, включително забавяни с месеци решения, неразглеждани заявления за помощ и недекларирани длъжности на бившия директор Владимир Пилософ, които го поставят в конфликт на интереси. Това съобщи БНТ, като цитира резултатите от проверка на Министерството на здравеопазването за периода от септември 2015 г. до октомври 2016 г.

Проверката е по сигнал на петима членове на Обществения съвет на фонда от октомври 2016 г. Докладът е от 127 страници, като в 24 от тях информацията е прикрита, защото проверката е предоставена на прокуратурата. Самият доклад от нея е бил предоставен на здравното министерство на 2 декември 2016 г.

Решения за лечение на деца са взимани в разрез с правилата

Открити са и неизискани или забавени становища на външните експерти, както и решения за лечение на деца без мнението на независими специалисти, което е в нарушение на правилника на фонда. Установено е и че имало решения, взети само със становище на комисии от заинтересованите болници. Има и случаи, в които е търсено мнението на един и същ експерт, който дава непълни становища.

Проверката е открила забавяни с месеци заповеди на директора за лечения, както и върнати заявления от Обществения съвет заради непълна документация. Разглеждани са и случаи за откази на лечение на деца в Сърбия, направени с мотива, че лечението там е било експериментално и незаконно. Според проверяващите това не е безспорно установено, което означава, че родителите на децата са имали основание да протестират.

Липса на управленска компетентност

Един от изводите на комисията е, че нарушенията се дължат на липса на управленска компетентност от страна на директора. Открити са и непълни протоколи от заседания на Обществения съвет, които в разрез с организацията на фонда не са подписани. Проверяващите се уверяват и лично за разминаване на взети решения с това, което впоследствие е отразено в интернет на страницата на фонда. Според проверяващите липсата на регистри и правила за работа създава предпоставки за злоупотреба с власт без гаранция за безпристрастност.

Проверката е установила, че като директор на фонда проф. Пилософ не е декларирал 2 свои длъжности, които го поставят в конфликт на интереси. Външни експерти също са спестили подобна информация в декларациите си.

От 8 щатни служители на администрацията 7 са назначени в нарушение, а длъжностните им характеристики имат сериозни пропуски. Посочва се, че директорът не е осигурил работеща система за финансово управление на харчените от фонда публични средства и има основание да се смята, че той не ги е управлявал законосъобразно и ефективно.

Комисията установява също, че липсват и декларации от болници за провеждане на обществена поръчка за медицинските изделия, финансирани от фонда. В нарушение на правилника болниците са фактурирали медицински изделия на цени, определени след пряко договаряне, а това повдига съмнения дали са защитавани финансовите интереси на фонда.

Дневник