Община Шумен няма да увеличава или намалява размера на местните данъци и такси до 2020-та година.

Това е записано в новата бюджетна прогноза, която, съгласно Закона за публичните финанси, общините трябва да правят ежегодно за 3-годишен период.

Без промяна ще са данък сгради, данък придобиване на имущество, данък МПС, туристическия и патентния. Няма да се пипа и размерът на най-голямата такса – тази за сметта. 

Трендът на данъчните проходи за прогнозния период се основава предимно на подобряване организацията на данъчните процеси и повишаване на събираемостта на изискуемите през годината данъци и задължения от минали години.

От общинска администрация не възнамеряват да се теглят нови заеми. Капиталовите разходи от собствени средства през следващите 3 години се планира да са само 1,24 млн.лв., но за сметка на това пък през периода се очаква да постъпят 26,3 млн.лв. от спечелени вече европроекти.

ШУМ.БГ