Петко Шаренков е с висше военно академично образование и с квалификация по специалност „Командно-щабна оперативно-тактическа ЗРВ“, придобита във Военна академия “Г.С. Раковски“.
Бил е преподавател и старши преподавател по „Основи на импулсната, цифровата и микропроцесорната техника“, по-късно и главен асистент в катедра ЗРВ на ВВАУПВО „“Панайот Волов“ – Шумен.
От 2002 г. работи като старши експерт в две от службите - „Административна“ и „Логистично осигуряване“ във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ към Национален военен университет „Васил Левски“.
През 2014 г. по време на служебния кабинет на Георги Близнашки е назначен за областен управител на област Шумен, а по-късно е и заместник-областен управител. Владее руски и английски език. Семеен с две деца.

Екипът на Политическа партия ГЕРБ - Шумен, който беше натоварен с голямата отговорност да оглави и ръководи областната администрация, като териториален орган на изпълнителната власт за периода септември 2014 г. – февруари 2017 г. беше изправен пред редица предизвикателства, преобладаващата част, от които бяха преодолени и решени.

Въведеният през 1981 г. в експлоатация яз. Тича до есента на 2014 г. не беше влязъл в постановление на Министерски съвет като язовир от значение за националната сигурност на Република България. След бързи действия по инициатива на ръководството на областна администрация - Шумен беше изготвено становище, в резултат, на което яз. Тича беше обявен за такъв. Заедно с това се констатира, че водовземната кула на язовира не функционира добре.

Със съдействието на кмета на община Шумен Любомир Христов и ръководството на Напоителни системи ЕАД клон Шумен е осигурено целево финансиране за неотложен ремонт на повредените елементи по водовземната кула. За целта през месец декември 2015 г. беше осигурен екип от водолази от гр. Несебър, който извърши предвидените дейности.

Едно от големите предизвикателства беше почистването на подмостието на р. Камчия до с. Хан Крум от дървета заприщващи свободния отток на водите, което при обилни валежи причиняваше заливане на ж.п. линията Варна-София с непредвидими последици за пътуващите по трасето пътници.

Подобна тежка ситуация се наблюдаваше и в района на кв. Макак, където непочистеното дере на р. Стрежка наводняваше земеделски земи, частни имоти и къщи в долния край на квартала. Успяхме да отстраним и този проблем, като за периода 2015-2016 г. в резултат на своевременната намеса на областна администрация бяха почистени речни участъци и дерета в близост до селата Църквица, Хърсово, Белокопитово, В. Друмев, Ил. Р. Блъсков и др.

Ръководството на областна администрация се сблъска с много сериозен проблем, когато  през месец септември 2014 г. голяма част от гр. Нови пазар остана без водоподаване. За много кратък срок успяхме да организираме и осигурим аварийни екипи, които да отстранят възникналата авария и да възстановят водоподаването за града още на сутринта.

Акцент в дейността на нашия екип беше осъществяването съвместно с органите на сектор Пътна полиция към Областно управление на МВР – Шумен, както и на териториалните подразделения на НАП, ДАИ и Икономическа полиция на проверки за извършване на нелегален превоз на пътници на територията на Шуменска област.

Като успешни могат да бъдат определени действията на нашия екип, когато през лятото на 2016 г. беше констатирано огнище на заразен нодуларен дерматит на територията на община Върбица. В резултата на навременните ни действия не се допусна по-нататъшно разпространение на тази болест и в другите девет общини на територията на областта.

Всички тези описани случаи, както и много други бяха решени благодарение на добрата координация и взаимодействие между ръководството на областна администрация и ръководителите на териториалните структури на държавната администрация. Винаги сме се водили от обществения интерес и доказахме, че с нашите действия сме полезни на жителите на област Шумен.

Пресцентър ПП ГЕРБ-Шумен