Здравейте!
Снимките които ви изпращам са направени на 06,06,2017 привечер.
Искам да сигнализирам не само за това, че пътя е ужасно обрасъл с
растителност, която създава проблеми както за шофьорите, така и за тези,
които вървят пеша по пътя, но и за това, че по пътя има 4 шахти, много
дълбоки, които зеят отворени без капаци и са много опасни!
Надявам се, че ще объренте внимание на моето писмо и ще публикувате
изпратените от мен снимки!
Благодаря ви!
Хубав ден!

Галя Кирилова

kirilova_gal@icon.bg