Близо 90 000 лева без ДДС ще отдели от приходите си Държавно горско стопанство (ДГС) -Върбица за ремонт на три сгради в стопанството, съобщиха от СИДП.

Ще бъдат ремонтирани хижите „Елешница 1“ и „Елешница 2“, които са построени отдавна и се нуждаят от цялостна подмяна на покривите, дограмата и подовите настилки. Двете сгради ще бъдат използвани както при организиран лов, така и за туристи. Предвижда се цялостното им обновяване да приключи през 2018 година.

Предвижда се да бъде реновиран кантон „Разсадника“, като ще бъде подменен покрива, ще се изгради столова, в която да се хранят работниците и ще бъдат обновени стаите за персонала. Ще бъде направен нов санитарен възел с баня за хората, които работят в разсадника. 

С ремонтите в стопанствата ръководството на СИДП цели да подобри условията за работа на всички служители, както и да предостави добре обзаведени и удобни помещения на ловците от страната и чужбина, които предпочитат да ловуват в елитните стопанства на СИ България.

ШУМ.БГ