Красен Господинов Пенчев, Румяна Василева Владимирова и Галина Ангелова Драголова са кандидатите допуснати до втория етап на конкурса за Директор на дирекция „ТСУ” в община Нови пазар. Тримата кандидати отговорят на поставените изисквания за степен на образование: бакалавър, професионален опит от пет години или минимален ранг III младши. Като предимство в условията на конкурса са посочени професионален опит в областите: строителство, архитектура, геодезия, икономика на строителството и компютърна грамотност. Посочените кандидати трябва да се явят на защита на писмената концепция на тема: “Стратегическото управление на дирекция ТСУ”. Концепцията трябва да се представи на 7 март, до 17,00 часа, в стая № 308 в Общинска администрация. Вторият етап на конкурса ще се проведе на 13 март, от 14,00 часа в зала 310, в сградата на Общинската администрация. ШУМ.БГ