Да се даде под наем общински имот за разкриване на Дневен център за деца с увреждания и специални образователни потребности на възраст от 7 до 18 години гласуваха днес на заседание членовете на Икономическа комисия.

Помещението е от 138 кв.м., намира се на първи етаж на пет етажна сграда на бул. „Мадара“ 15 и ще бъде отдадено за срок от 5 години на фондация „Капчици“. Месечният наем е в размер на 303.00 лв. без ДДС, а подобренията, които ще извърши наемателят ще са за негова сметка.

В докладната до Общинския съвет, подадена от кмета Любомир Христов се посочва, че имотът не се ползва от години, а и има остра нужда от разкриване на Дневен център за деца с увреждания, защото предоставените там услуги са необходими, а в момента не са обхванати всички нуждаещи се от тях. .

Сега на територията на общината има разкрити два такива центъра Дневен център за деца с увреждания „Слънчев лъч“ с капацитет 36 места и Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа „Калинка“ с капацитет 25 места. Двата центъра работят със запълнен капацитет на 100%.

Фондация „Капчици“, която иска да вземе имота по наем, е вписана в регистъра за юридически лица с нестопанска цел с решение на ШОС оп 27.04.2017 г. като фондация за осъществяване на дейност в обществена полза, с цел да подпомага и подкрепя деца и младежи с психически, физически и социални затруднения и увреждания за защита на техните права, обществени и материални интереси.

ШУМ.БГ