Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) спря от продажба 97 вида спинъри, съобщиха от институцията. При започнала в края на юни извънредна проверка ДАМТН е инспектирала общо 219 вида спинъри в над 150 търговски обекти.

Около 60% от проверените артикули не отговарят на изискванията за безопасност, е установила проверката. За неизрядните продукти са съставени 66 акта на обща стойност над 50 хил. лв.

Открити са 99 модела спинъри без маркировка за съответствие; 141 модела без наименование и адрес на икономическия оператор, който ги е пуснал на пазара; 108 - без идентификация на продукта (марка, модел, артикулен номер, партида).

При проверката са закупени и образци, които са изпратени за изпитване в лаборатория - два изработени от твърд полимер и един от метал. Резултатите показват, че образците, изработени от твърд полимер, при падане отделят малки части, които могат да се погълнат от дете. Спинърите, за които е установено, че носят сериозен риск при употребата, ще бъдат обявени в Европейската система за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти – RAPEX.

От ДАМТН посочват и позитивен извод от проверката - предлаганите в България спинъри не съдържат олово и живак над допустимите граници – обстоятелство, което е било установявано при сходни проверки в трети страни и което крие риск, защото тези продукти се ползват основно от деца.

Дневник