Това е пътя между ул."Ген.Радецки"55 и ул."Средна гора"9.

Трошим си колите за да успеем да се приберем по домовете си!

Ясемин Аляйдинова