Доц. д-р Русанка Петрова е новият декан на Факултета по математика и информатика. Тя беше избрана след тайно гласуване на заседание на Общото събрание на Факултета. Това е поредното структурно звено на университета, което избира свои ръководни органи за новия мандат. Доц. д-р Русанка Петрова преподавател в катедра “Методика на обучението по информатика и математика”. Общото събрание гласува и нов състав на факултетския съвет. Предстои на свое заседание той да избере заместник-деканите. ШУМ.БГ