278 742 лв. получава община Каспичан, за да извърши дейности по укрепване на брега на дере  до ул. „Панайот Волов” в село Кюлевча. Другата община, която ще получи финансиране, е Хитрино. Там ще бъдат преведени 60 580 лв. за възстановяване на разходи за спасителни и неотложни аварийни работи през януари 2017 г.

Трансферът по сметката на общините е определен с постановление на Министерския съвет, с което се разпределят над 20 млн. лв. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последствията от бедствия.

Разпределението на средствата преди това е одобрено на заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, проведено през март т. г.

За възстановителни работи по гара Хитрино, но по бюджета на Министерството на транспорта, отиват 421 963 лв. От тях  238 907 лв. са за разплащане на разходи за аварийно-възстановителни работи след дерайлирането на вагоните на гарата по 9 жп линия Русе - Каспичан и 183 056 лв. за ликвидиране на последствията от авария на контактната мрежа в гара Хитрино.

ШУМ.БГ