Водата от яз. „Тича“ вече два месеца е с повишена мътност и не е годна за пиене. Последната проба, взета от РЗИ, показва, че по показател мътност водата от чешмите е „неприемлива“. Първите резултати на здравната инспекция, които показаха завишена мътност на водата, бяха публикувани на 27 февруари. 

Препоръката на РЗИ е водата в населените места, водоснабдявани от язовир „Тича” (гр. Шумен, гр. В. Преслав, с. П. Волов, с. Белокопитово и с. Дибич) да не се ползва за пиене.

ШУМ.БГ