Европейската комисия (ЕК) размразява плащанията по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", които бяха спрени повече от година заради редица нарушения. Част от парите по програмата - около 100 млн. лв., обаче ще бъдат прехвърлени по друга оперативна програма - "Иновации и конкурентоспособност", което означава, че ще отидат не само за научни организации, но и за бизнеса. Това се разбра от изявление на просветния министър Красимир Вълчев днес.

През февруари т.г. заради редица нарушения Брюксел спря плащанията и до момента всички проекти се финансираха от националния бюджет. Правителството предприе редица мерки за размразяване на средствата - създаде нова агенция, която да управлява програмата; предложи страната ни да загуби 5 млн. лева от европарите и намали бюджета на образователните проекти с около 50 млн. лева. Преди месец очакванията бяха, че ще има загуби от още 29 млн. лева по програмата.

От думите на министъра днес се разбра, че има риск от загуби заради забавяне на изпълнението на целите по различни индикатори. Един от тях е забавен проект за обучение на учители.

Дневник