Петчленен състав на Върховния административен съд отмени заповедта на министъра на околна среда и води, с която се учредява санитарно-охранителна зона (СЗО) на яз. „Тича“. Решението на съда е от днес и е окончателно. То потвърждава това на тричленния състав на ВАС, който отмени СЗО на язовира в края на януари.

В мотивите на съда се посочва, че министърът е компетентен да издаде заповедта за учредяване на СЗО на яз. „Тича“, но в същото време е нарушил материалния закон, като е издал акта по реда на Наредба № 3/2000 г. Според съда, след изменението на Закона за водите през 2006 г., наредбата не следва да се прилага.

На второ място съдът е счел, че заповедта цялостно пренебрегва законови разпоредби към момента на издаването й, определяйки СОЗ около водоизточник, докато Закона за водите постановява определяне на СОЗ около водовземни съоръжения.

По тези причини ВАС определя заповедта като незаконосъобразна, поради нарушение на материалния закон чрез прилагане на отменена наредба и несъобразяване на действащите правни норми.

СЗО на яз. „Тича“ бе въведена през 2015 г. Това доведе до забрана на риболова с лодки с двигатели с вътрешно горене, както и на къмпингуването около язовира. Освен това много от селата в община Върбица попаднаха във втори или трети пояс на СОЗ, в които не може да има почивни станции, лични стопанства и ферми, гробища и др.

Заповедта първоначално бе обжалвана от кмета на Върбица и от сдружение на риболовци. Решението на тричленния състав на ВАс пък бе протестирано от зам.-главния прокурор.

ШУМ.БГ