С 62 хил. лв. предстои да бъде освежена фасадата на сградата на Окръжен съд в Шумен. За целта Висшият съдебен съвет е обявил обществена поръчка.

Изискването към изпълнителя ще е да запази фасадата във вид, максимално близък до автентичния, тъй като сградата е паметник на културата. Цветовете, в които ще е боядисана  фасадата ще са бял и такъв близък до сегашния. Освен пребоядисване по сградата на Окръжния съд ще се подменят елементи и от покрива

Максималният срок за изпълнение на тези дейности според ВСС е до 80 календарни дни, а най-краткият реален срок е до 40 календарни дни.

Ремонтни дейности предстоят и в Районен съд в Нови пазар. За там ВСС е заделил  60 706 лв. Около съда ще се строи паркинг с 8 места, ще се изгради дренаж. Предстои и разширение на пожароизвестителна система в сградата. „Предвижда се на входа на имота да има входящ контрол, чрез поставянето на бариера, с оглед спазване на зоната за контрол на сградата на Районния съд, и предвидената нова сграда на Районната прокуратура“, е отбелязано в откритата обществена поръчка на ВСС.

ШУМ.БГ