Изгубена котка в района на РУМ, ул. Селиолу 27.  Сив колорпойнт, около 4 кг, отговаря на името Ромел.

Телефон за контакт: 0897064272

Дияна Росенова