Областният управител н Шумен проф. Стефан Желев върна за ново разглеждане решение на Общинския съвет на Велики Преслав, с което съветниците отказаха да дадат предварително съгласие трасето на довеждащия водопровод от яз. „Тича“ да премине през имоти на общината.

Припомняме, че реконструкцията на довеждащия водопровод от язовир „Тича“ до Помпена станция 1300 е част от големия ВиК проект, с който трябва да се изгради и пречиствателна станция за питейни води в Шумен.

В заповедта на областния управител, с която той връща решението за преразглеждане, се посочва, че при  извършената  служебна  проверка за законността на решенията от заседанието на Общински съвет, проведено на 18 септември се установило, че  Решение No 541 e незаконосъобразно и противоречи на Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

В протокола от заседанието на ОбС във Велики Преслав е посочено, че от 17-те общински съветници, в зала са присъствали 16. От тях 8 са били „за“ довеждащият водопровод да премине през земите на общината и 8 са гласували „въздържал се“.

В заповедта областният управител прави извод, че при това гласуване липсва решение на общинския съвет, тъй като според ЗМСМА то се взема с гласовете на повече от  половината присъстващите общински съветници. Областният управител допълва още, че липсата на мотиви към решението на ОбС във Велики Преслав също представлява нарушение на  административнопроизводствените правила, което от своя страна води до незаконосъобразността му и е основание за неговата отмяна. 

Заповедта на Областния управител може да видите в прикачения файл.

ШУМ.БГ