Националният осигурителен институт (НОИ) предприема действия за прекратяване на програмата за профилактика и рехабилитация за тази година поради изчерпване на предвидените за нея средства в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Това съобщиха от Териториалното поделение на НОИ в Шумен, което уведомява, че ще издава удостоверения за профилактика и рехабилитация до 24 октомври 2018 г. включително.

Последната дата, на която лицата могат да постъпват в изпълнителите на дейността попрофилактика и рехабилитация е 25 октомври 2018 г. На лицата, постъпили след тази дата няма да се изплащат средства за направените разходи за диагностични и терапевтични процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене. 

Допълнителна информация се предоставя на телефони: 054/85 58 65, 054/85 58 63,  от служителите в стая № 310, от информационното табло на ІІІ етаж в ТП на НОИ - Шумен и от официалната интернет страница на Националния осигурителен институт http://www.noi.bg/benefits/rehabilitation.

ШУМ.БГ