3 000 кубически метра дърва за огрев ще предостави тази година на хората от общините Велики Преслав и Върбица екипът на ДГС-Преслав. По-голямата част от заявените количества вече са получени, съобщиха от Североизточното държавно предприятие /СИДП/.

Остава да се доставят още 700 кубически метра, като част от тях са добити, но не са транспортирани до населените места.

Според директора на стопанството инж. Янко Йорданов, ако времето се запази без промяна, поръчките към жителите на селата ще бъдат изпълнени в средата на ноември.

На среща на ръководството на горското стопанство с кметовете на населените места от община Върбица инж. Янко Йорданов обясни, че с всяка изминала година се увеличават заявките за дърва от физически лица, но въпреки това те се изпълняват.

"Винаги сме се старали да даваме с приоритет дърва за населението. От три години съм директор на ДГС-Преслав и за мен осигуряването на топлото за хората от селата е сред първостепенните ми задачи. За всички нас, служителите от стопанството, е непростимо да не доставим навреме дърва за огрев на жителите на малките населени места, в които няма борси за дървен материал", каза Йорданов.

Следващата среща между кметовете на населени места от община Върбица и ръководството на ДГС-Преслав ще бъде на 31 октомври. На нея ще се докладва как вървят доставките на дърва за огрев по селата. Събранията се организират по идея на зам.-министъра на МЗХГ Атанас Добрев. Подобни срещи се провеждат и в останалите стопанства в системата на СИДП.

ШУМ.БГ