Преходът към електромобилите ще струва на Германия около 114 хил. работни места в дългосрочен план според публикувано днес проучване, цитирано от ДПА.

Особено силно засегнат ще бъде автомобилостроителният сектор, като се очаква да бъдат закрити 83 хил. работни места, посочва Институтът за изследване на заетостта. Над 800 хил. души работят в автомобилния сектор на Германия в момента.

Производството на електрически двигатели изисква по-малко работна сила, отколкото обикновените двигатели с вътрешно горене, отбелязва институтът. Преходът към електромобили ще изисква предимно висококвалифицирани работници, но може да засегне както ниско-, така и висококвалифицираните служители, се посочва в доклада.

Авторите на документа са заложили 23-процентов дял на електромобилите на автомобилния пазар до 2035 година. Институтът за изследване на заетостта е част от германската федерална агенция по заетостта.

БТА/Дневник