В реките Брестова и Голяма Камчия се забранява при извършването на любителски риболов, задържането на улов от речна /балканска/ пъстърва. Забраната важи за  2019, 2020 и 2021 г. Това е посочено в издадена заповед от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.

Забраната е валидна в р. Голяма Камчия и обхваща зоната от моста на Омуртагов мост до стената на яз. Тича, а за р. Брестова забраната е цялостна.

Заповедта е издадена на основание на Закона за рибарството и аквакултурите. Причина за забраната е възникналата необходимост  за опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми, се казва в заповедта.

Контролът по спазване на заповедта ще се извършва от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Брестова река тече в община Смядово. Тя е десен приток на река Голяма Камчия. Дължината ѝ е 31 km. 

ШУМ.БГ