20 тона строителни отпадъци са натоварили и изхвърлили само за ден служителите на ДГС-Преслав, които от миналата седмица почистват отдел 163 от държавните горски територии, съобщиха от СИДП. 

Участъкът е в близост до Велики Преслав и за съжаление много хора от града и съседните населени места изхвърлят всякакви боклуци в гората, макар че общината дава възможност за депониране на строителните отпадъци на сметището и то на символична цена, уточниха от предприятието.

От началото на кампанията по почистване на отдел 163 са събрани и 240 чувала с полиетиленови торбички, пластмасови бутилки и други дребни отпадъци, както и две ремаркета със стари автомобилни гуми.

Днес събирането и извозването на отпадъците продължава. На терен вече работят служители на ДГС-Преслав. Почистването на гората ще продължи и през следващите дни.

СИДП е единственото изцяло сертифицирано предприятие и всяко едно от териториалните поделения следи за опазване на горите (особено тези с висока консервационна стойност), спазване на екологичните норми и опазване на биоразнообразието в района. Почистването на горските територии  е част от  изискванията, заложени в новия Национален FSC стандарт за сертифициране управлението на горите в България FSC-STD-BGR-01-2016 V-1, по който от миналата година работят всички стопанства в обхвата на предприятието.

ШУМ.БГ