При незаконно свързване с електромрежата потребителят ще плаща 180 дни назад. Това е един от текстовете на проект за правила за измерване на количеството електрическа енергия, приет днес от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)съобщи пресслужбата на регулатора.

Нови правила са необходими след като през ноември Върховният административен съд отмени част от текстовете заради нарушения, допуснати при приемането им през 2013 г.

С приемането на новите правила се преодолява сегашната липса на подзаконова нормативна уредба по чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката, регламентираща принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително реда и начините за преизчисляване на количеството електрическа енергия при установяване на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, се посочва в доклада на работната група. Предлага се уредба и на реда и начина за обслужване на средствата за търговско измерване, създаването, поддържането и достъпа до регистрираните от тези средства база данни.

При установено неправомерно присъединяване на обект към електрическите мрежи, операторът на съответната мрежа изчислява количеството електрическа енергия за период не по-дълъг от 180 дни от датата на констатиране на присъединяването. Количеството електрическа енергия се изчислява по една втора от пропускателната способност на присъединителните съоръжения (кабели, проводници), свързващи инсталацията на обекта със съответната мрежа, при ежедневно 24-часово натоварване.

Ако превключвателят между дневната и нощната тарифа е повреден и превключва неточно, потреблението ще се изчислява служебно в съотношение 60% дневна - 40% нощна, се казва в документа.

За всички клиенти нощната зона е между 22 ч и 6 ч. в периода от 1 ноември до 31 март, а между началото на април и края на октомври - между 7 и 23 ч., предвижда новата нормативна уредба.

Общественото обсъждане на проекта ще се състои на 22 март 2019 г.

Дневник