Дирекция “Бюро по труда”- Шумен започна процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица. Това се отнася за работодателите от общините Венец, Хитрино и Шумен, съобщиха от ДБТ.

От там уведомяват работодателите от трите общини, че разполагат с финансови средства за сключване на договори за разкриване на работни места за безработни с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време, като свободни средства - 3594 лв. И още ДБТ разполага с 3341 лв. за работа на безработни над 55-годишна възраст. Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в ДБТ - Шумен, стая 105.

Дирекция „Бюро по труда” разполага и със свободни средства от 6077 лв. за обучение на възрастни по заявка на работодател.

ШУМ.БГ