Правителството прехвърли имот - публична държавна собственост в гр. Върбица на общината, съобщиха от пресслужбата на МС. Имотът представлява терен с площ 1 100 кв. м и две сгради в него.

Общината ще го използва за обособяване на административна сграда за служителите от Общинската администрация на Върбица, изпълняващи дейности по сметосъбиране, сметоизвозване, озеленяване и благоустрояване, управление на общинските пазари и паркинги и други общественополезни дейности.

ШУМ.БГ