Петнадесет затворници, повечето от които осъдени на доживотен затвор, спечелиха дело и получиха право интимните им свиждания да се провеждат без камери и без присъствието на надзиратели. Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени заповедта на директора на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) за реда, по който се провеждат т.нар. удължени свиждания.

Въпреки това обаче камерите и надзирателите ще останат, защото докато съдът разглеждаше делото, беше променен Правилникът за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ППЗИНЗС), като в него вече е залегнало изискването помещенията за интимни свиждания да бъдат оборудвани с видеонаблюдение и срещите да стават в присъствието на надзиратели.

Независимо от това обаче решението на ВАС би следвало да доведе до преосмисляне на тази практика, пише Lex.bg.

Процесът започна след колективна жалба на 15 затворници и техните половинки – Ангел Велков, Светломир Нешков, Станислав Методиев, Марио Пеев, Джок Полфрийман, Мирослав Събев, Галина Манолова – Влаева, Юлиян Зашев, Назъм Азис, Йордан Петров, Здравко Петров, Антонин Влаев, Александър Джунджуров, Митко Харакчиев, Енчо Енчев, Валентина Петкова и Халил Хасан.

Осъдените атакуваха в съда заповед на директора на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", с която са лишени от уединение при въпросните удължени свиждания. Според заповедта те продължават до 4 часа и представляват поощрителна мярка за лишените от свобода. В заведенията от закрит тип и поправителните домове се провеждат в помещения, при възможност оборудвани със системи за видеонаблюдение и срещите протичат в присъствието на надзиратели.

Според лишените от свобода тези условия нарушават основни техни права и тези на семействата и близките им. Те твърдят, че са нарушени чл. 3 и чл. 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека, тъй като са подложени на унизително отношение и не се зачита правото им на личен и семеен живот. Освен това посочват и че има нарушение на международни актове за защита на личните данни.

Първата инстанция - Административен съд София-град (АССГ) отхвърли жалбата им, защото заповедта на директора на ГДИН е издадена заради констатирана липса на конкретна регулация на интимните свиждания. Наред с това АССГ посочи, че удълженото свиждане е "с характер на награда и се предоставя именно с цел поощряване на лишените от свобода и гарантиране на техните права на лични контакти с близките и семейството".

Тричленен състав на Върховния административен съд обаче отмени решението на първата инстанция основно с два аргумента. От една страна съдът намира, че заповедта на директора на ГДИН не е мотивирана, а от друга – че затворниците са имали право да вземат отношение по нея.

ВАС отбелязва, че със заповед от 28 юни 2016 г. въпросните удължени свиждания се провеждат в помещения, оборудвани със система за видеонаблюдение и се провеждат в присъствието на надзиратели.

В хода на делото обаче е променен Правилникът за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража като в две разпоредби се предвижда интимните свиждания да се провеждат в специално обособени помещения, обзаведени с подходящи мебели, без заграждения, с допускане на пряк контакт между лишения от свобода и посетителите, както и че в затворите тези помещения се оборудват с камери, а свижданията се провеждат под контрола на служители от надзорно-охранителния състав. Тези норми обаче не са били действащо право към момента на издаване на заповедта, изтъква ВАС.

Дневник