"ВиК-Шумен" ООД увеличава размера на несъбраните вземания. Граждани и фирми вече дължат за вода 5,202 млн. лв., става ясно от Годишния доклад за дейността на дружеството за 2018-та, качен на сайта на Финансовото министерство.   

Година по-рано несъбраните вземания на ВиК бяха 5,111 млн. лв., или с 91 хил. лв. по-малко.

Неплатените сметки за вода са се увеличили, въпреки създадено през м.г. звено по събиране на просрочени вземания. От трите мобилни екипа с по двама инспектори са направени 15 243 посещения на адрес, а от телефонния център, където работят други трима служители и обхващат цялата територия на област Шумен, са проведени 51 763 телефонни разговора.

През годината инспекторите са написали и изпратили 1 880 покани за доброволно плащане. 764 длъжници са подписали протокол за разсрочено плащане. През годината ВиК е образувало 32 граждански дела. Издадени са били 24 изпълнителни листи, от които обаче са платени само 6, се казва още в Доклада.

Като цяло "ВиК-Шумен" завършва годината с повече приходи от дейността, спрямо 2017-та - 17,429 млн. лв. срещу 16,003 млн. лв. Счетоводно дружеството приключва 2018-та на печалба от 100 хил. лв., след облагане с данъци. В края на годината обаче е теглен и заем в размер на 2,397 млн. лв., като парите са целево разходвани за разплащане на задължения към доставчици.

ШУМ.БГ