Около 10% от плочките по пешеходната зона от хотел "Мадара" до пл. "Кристал" в Шумен са повредени и ще бъдат подменени с нови. Ремонтът започна днес и ще приключи до края на юни.

Това съобщи за ШУМ.БГ директорът на дирекция "Устройство на територията" в община Шумен Валентина Йорданова.

"Старите плочки са от вид, който вече не се произвежда, но сме намерили такива със сходен цвят и вид", каза Йорданова. За да не се рушат новите плочки, в горната част на ул. "Христо Ботев" ще бъдат поставени метални ограничители. Те ще възпрепятстват навлизането на автомобили към пешеходната зона.

Също от хотел "Мадара" до пл. "Кристал" ще бъдат подменени и решетките на дъждоприемните шахти. Повече от половината от сегашните са повредени - хлътнали, стърчащи или силно корозирали.

"Ремонтът се извършва от "ЖСП Стил" по договор от миналата година на стойност 80 хил. лв. Плочките и решетките няма да глътнат цялата сума и ще остана за други дейности", обясни още Валентина Йорданова.

ШУМ.БГ