С най-ниска предложена цена и най-кратък срок за изготвяна не проект и изпълнение на ремонтите „Пътища и мостове“ ЕООД е избрана за изпълнител на рехабилитацията на ул. „Петър Парчевич“ в участъка от ул. „Кирил и Методий“ до ул. „Васил Априлов“.

Това става ясно от публикувания протокол от работата на комисията, работила по обявената обществена поръчка.

„Пътища и мостове“ ЕООД е класирана на първо място от комисията, след като е предложила цена от 339 265 лв. без ДДС. В тази сума влизат 9 000 лв. за изработване на работен проект, 900 лв. за авторски надзор и 329 365 лв. за строителство.

Фирмата е дала в офертата си срок от пет календарни дни за проект и 20 календарни дни за  изпълнение на ремонтите, като дните започват да текат от датата, в която се открие строителната площадка.

Останалите двама участника в  състезанието Обединение „Шумен 2019“ ДЗЗД и „Инфра Експерт“ АД са подали ценови оферти за 354 125 и 352 200 лв. без ДДС, а сроковете им за изпълнение са от три до над четири месеца.

По ул. „П. Парчевич“ трябва да се направи цялостно преасфалтиране, подмяна на тротоари, бордюри и осветление. Парите за ремонта на улицата в размер на 450 000 лв.  бяха отпуснати от правителството в края на миналата година.

С част от тази сума  общината реши да направи проект за рехабилитация на ул. „Антим I от ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Шишман, като за целта отдели 6 666 лв. Заданието бе включена в същата процедура за ремонт на „П. Парчевич“ като втора позиция. За нея се яви една фирма - „Барс“ АД. Тя печели процедурата с цена от 5 350 лв. без ДДС и 20 дни за изработване на проекта.

ШУМ.БГ