35 съдебни заседатели трябва да избере Общинският съвет за делата в Районен съд (РС) – Шумен. Местният парламент вече обяви процедура по избор на заседатели, но до този момент документи са подали 21 кандидати.

По тази причина бе удължен срокът за кандидатстване. Желаещите да се включат в съдебни заседания на РС могат да се подават документи до 14 юни т.г. на гише № 3 в сградата на община Шумен.

Съдебните заседатели към Шуменския районен съд ще имат мандат от 2020 до 2023 година, а целта е да се изберат кандидати от всички общини към съдебния район на Районен съд – Шумен, т. е. от общините Шумен, Венец и Хитрино.

Към кандидатите за съдебни заседатели има изисквания, като част от тях са: да са на възраст от 21 до 68 години, да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват, да имат завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, да не страдат от психични заболявания и др.

Всички изисквания към кандидатите за съдебни заседатели и документите, които те трябва да подадат са публикувани на страницата на Общински съвет – Шумен.

ШУМ.БГ