Регионалната здравна инспекция търси лечебно заведение, чиито служители да извършват  акушеро-гинекологични прегледи на ромите от област Шумен. Това става ясно от публикувана на страницата на инспекцията обява.

За целта са осигурени 12 500 лв., както и мобилен АГ кабинет. Избраното лечебно заведение, което ще извърши дейностите трябва да направи не по-малко от 500 прегледа на жени от ромски произход в населените места то Шуменско. Освен прегледи, лекарите ще имат за задача да регистрират бременните, да ги наблюдават по време на бременността, както и да осигурят хоспитализация на родилките. Всички дейности трябва да се изпълнят до 30 октомври тази година.

Кандидатите, които искат да участват в процедурата, обявена от РЗИ трябва да подадат заявление за участие до 30.08.2019 г.

Акушеро-гинекологични прегледи на жени от ромски произход в област Шумен са част от Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2010 г., приоритет „Здравеопазване“, приета с Решение №355 на Министерския съвет от 2016 г., се посочва от РЗИ.

ШУМ.БГ