Пълно спасително археологическо проучване ще бъде направено на открития обект в района на село Градище по трасето на АМ „Хемус“. Необходимите 500 хил. лв ще бъдат осигурени от Агенция „Пътна инфраструктура“, съобщиха оттам.

Работите на археолозите трябва да продължи не повече от 65 календарни дни.

От Агенцията припомниха, че при първоначалното обследване на трасето е разкрит многослоен археологически обект със селища от бронзовата, римската епоха и Средновековието. Най-многобройни са материалите от втората половина на IV в. и началото на V в. Сред находките присъстват керамика, монети, накити, инструменти, прешлени за вретено, тежести за стан и др. Разкрити са също ями вероятно от къснобронзовата епоха (II хил. пр. Хр.) и ранносредновековна землянка.

По трасето на АМ „Хемус“ в 16-километровата отсечка от пътен възел Белокопитово до пътен възел Буховци за проучване и наблюдение по време на строителството са регистрирани 5 археологически обекта. Общата стойност за предварителното и пълното им археологическо проучване е около 1,2 млн. лв.

ШУМ.БГ