Експерти от Природен парк „Шуменско плато“ провеждат занятия със студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, след като Дирекцията на парка сключи споразумение с висшето училище за съвместни образователни и научни инициативи. Това съобщи Ирина Павлова, ст. експерт „Образователни дейности и публичност“ към ДПП „Шуменско плато“.

Първокурсниците бяха запознати с режимите в защитената територия, биологичното разнообразие и възможностите за туризъм. Занятията се проведоха в Летния информационен център на шуменското плато, като студентите научиха повече за образователните игри и интерактивните методи, чрез които се представя информация за забележителностите и биоразнообразието в Природния парк.

Предоставени бяха данни за растителното и природно богатство на територията. Бъдещите учители преминаха и през "Горското училище", където са представени горските обитатели и правилата за поведение в Парка.

Занятията със студенти от различни специалности ще продължат през целия месец октомври.

ШУМ.БГ