Шуменската екоинспекция състави акт на община Шумен, заради площадката за събиране на стари гуми на Колодрума. Наказателното постановление все още не издадено, но според закона глобата ще е в размер от 3 000 до 10 000 лв.

От информацията в месечния отчет за контролната дейност на РИОСВ става ясно, че актът е съставен за "извършване на дейности по събиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми на неразрешени за това места или на площадки, неотговарящи на изискванията на Закона за управление на отпадъците".

От община Шумен заявиха, че площадката е законна и има разрешение, включително от Екоинспекцията, за събиране на стари гуми.

"Това не е площадка за временно съхранение на гуми. През 2016-та година е съгласувано с РИОСВ като площадка за събиране на излезли от употреба гуми при кампании. За съжаление гражданите не спазваха този кампаниен срок, а изхвърляха гумите по всяко време, което значително увеличи тяхното количество. Съответно и организацията, с която имаме договор и която трябва да извозва гумите също не се отзоваваше своевременно на нашите искания за транспортиране. Това доведе до натрупването на гуми", каза за ШУМ.БГ главният еколог на общината Живка Атанасова.

Според нея проблемът с площадката се е задълбочил през миналата година, когато организацията по оползотворяване на отпадъци "Гумирек" ЕАД, с която общината има договор, е предявила претенции и е започнала да бави извозванията на гумите. За последно те натоварили камион гуми от Шумен през април 2019-та.

През септември на площадката стана голям пожар, след което от община Шумен забраниха използването й.

"В момента общината подготвя договори с 2 инсталации за обезвреждане на гуми - с циментовите заводи в Златна Панега и с компания в община Видин. С едната сме в процес на подписване", каза Атанасова.

Общината очаква до седмица да започне извозване на гуми от проблемната площадка. Кметството ще заплаща само транспортните разходи.

ШУМ.БГ вчера изпрати уточняващи въпроси около съставения акт до РИОСВ-Шумен, но отговор до публикуването на настоящия текст не дойде.

От пресцентъра на община Шумен по-късно уточниха, че гражданите могат да предават стари и излезли от употреба гуми във всички автосервизи и пунктове за смяна на автомобилни гуми. 

Съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета от Министерския съвет, търговците и сервизите, които продават или предлагат монтаж и демонтаж на автомобилни гуми, са задължени да ги приемат безвъзмездно, без да се налага гражданите да плащат за услугата.

Санкцията за изхвърляне на стари гуми на нерегламентирани места е от 300 до 1000 лв., а за изгаряне – от 2000 до 5000 лв.

На 11 ноември от РИОСВ – Шумен отговориха на въпросите на ШУМ.БГ, като посочиха, че Община Шумен не притежава документ, издаден от екоинспекцията, с който на площадката до ст. „П. Волов“ да се събират и съхраняват излезли от употреба гуми.

На Община Шумен е издадено предписание от директора на РИОСВ –  Шумен за преустановяване събирането на гуми в имота. До 31 декември общината е задължена да извърши почистване на имота от наличните в него стари гуми, както и да представи в РИОСВ – Шумен документи, удостоверяващи предаването им на лице (фирма), с лиценз за оползотворяване на съответния отпадък.

От РИОСВ уточниха още, че към момента срокът на предписанието не е изтекъл и същото е в процес на изпълнение. Ако почистването на площадката не бъде изпълнени в срок, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. Глобата следва да бъде наложена на Община Шумен, допълниха от екоинспекцията.ШУМ.БГ