Случаи на африканска чума при свинете са регистрирани в горско стопанство „Преслав“, в района на ДЛРС „Патлейна“ и в землището на село Сушина, община Върбица. Болестта е засегнала диви прасета.

Това става ясно от заповед на директора на РДГ „Шумен“ Емил Гелов, с която се ограничава достъпът до горските територии в двата района. Режимът е в сила до 23 декември.

В заповедта се посочва още, че от стопанството във Велики Преслав трябва да поставят забранителни табели за преминавана през района. Копие от заповедта трябва да се постави на информационни табла в общините Велики Преслав и Върбица.

ШУМ.БГ