Дърво от вида Полски ясен (Fraxinus angustifolia) е 18-тото в област Шумен, обявено за вековно, съобщиха от пресцентъра на Регионалната инспекция по околна среда и води в Шумен.

Вековното дърво е на възраст около 170 години. То е с височина 22 м и обиколка на ствола 6.40 м. Намира се в землището на с. Бял бряг, община Смядово.

Дървото е обявено за вековно със заповед на министъра на околната среда и водите от 30 октомври 2019 г., обнародвана в „Държавен вестник“, брой 99 от 2019 г. и е заведено под № 2192 в Държавния регистър.

За всички вековни дървета, които са защитени съгласно Закона за биологичното разнообразие, са забранени изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

Процедурата по обявяването на дървото за защитено е инициирана по предложение на кмета на с. Бял бряг и подкрепено от кмета на община Смядово.

На терторията на област Шумен за вековни и защитени досега са обявени 17 дървета, като последното е регистрирано през 80-те години на миналия век.

ШУМ.БГ