Груповият лов на дива свиня се удължава до 16 февруари със заповед на министъра на МЗХГ Десислава Танева, съобщиха от пресцентъра на Североизточното държавно предприятие /СИДП/.

Според експертите удължаването ще спомогне за намаляване на риска от разпространение на заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/.

Ловът ще се извършва по утвърдени от директорите на Държавните горски стопанства и Държавните ловни стопанства графици само в ловни райони, в които запасите на дива свиня не са намалени с достатъчния брой при реализирания досега отстрел. При издаването на разрешителните ще се взима предвид и смъртността на диви свине от АЧС в съответния регион. Тъй като в много от районите на СИДП броя на дивите свине е сведен до минимум, директорът на СИДП инж. Веселин Нинов е разпоредил на директорите да не утвърждават графици за групов лов за ловните райони, където няма диви свине.

Директорите на стопанства трябва да следят за реалната ситуация по места и райони за числеността на запасите от дива свиня. Където няма свине не трябва да се допуска групов лов, още повече в местата където са концентрирани благороден елен и сърна. "Убеден съм, че повечето ловни дружини ще подходят отговорно по въпроса и няма да инициират такъв лов, но има и места, на които ще надделеят недобросъвестни ловци, които ще използват ситуацията за бракониерски лов, за друг вид дивеч. Това не трябва да се допуска", каза инж. Нинов.

Съгласно издадена заповед се засилва контролът и отговорното спазване на законовите разпоредби при извършване на лов, като излетите ще се провеждат само в присъствието на служители от териториалните поделения на държавните предприятия или от регионалните дирекции по горите. През следващите седмици всички членове на ловни дружини, които са получили разрешително за лов ще подлежат на стриктни проверки от страна на горските и ловни стопанства и правоохранителните органи. Ще се следи дали се спазват всички законови изисквания при организиране на ловните излети, както и какви животни се отстрелват. От СИДП предупреждават, че нарушителите ще бъдат санкционирани и призовават всички ловци да бъдат повече от всякога отговорни, за да се опази дивечът в региона.

ШУМ.БГ