Германска фондация е заявила желание да закупи бившето Основно оздравително училище ''Христо Смирненски'' на Шуменското плато, като има намерение да го направи училище за даровити деца. Вчера Министерски съвет преобразува имота от публична държавна в частна държавна собственост, като по този начин даде зелена светлина на продажбата.

Двете сгради на училището, по-известно като Климатичното, са в разпореждане на областния управител от 2011-та. Това са учебен корпус на два етажа и сутерен със застроена площ 758 кв. м. и физкултурен салон от 206 кв. м. Данъчната им оценка е 520 хил. лв.

„От 11 години за първи път има изявен интерес за сградата, която е в много лошо състояние, а в същото време е с много висока данъчна оценка, коментира за ШУМ.БГ областният управител проф. Стефан Желев.

Тъй като областните управители нямат право да се разпореждат с имоти, които са с оценка по-висока от 10 хил. лв., затова Областна администрация - Шумен ще трябва да предостави скицата му, да изготви нова данъчна оценка и да ги изпрати в Министерството на регионалното развитие и благоустройство, което от своя страна ще задвижи процедурата“, каза проф. Желев. Статутът на сградата няма да се променя - тя остава "училище" и не може да се ползва за друго.

ШУМ.БГ