Общинският съвет в Шумен промени часовете на забраната за вдигане на шум. Пазенето на тишина вече ще е от 23,00 - 8,00 часа, а не както до сега от 22,00 вечерта до 6,00 сутринта. 

С гласуваните промени общинската Наредба 1 бе синхронизирана със Закона за защита от шума в околната среда.

Промяна във времето за обедна тишина няма, то остава от 14,00 до 16,00 часа.
Забраните се отнасят за озвучаването с озвучителни системи и оркестри, но и създаването на всякакъв друг шум в жилищни сгради и общежития. 

Общинският съвет прие също така в Наредба 1 на заведенията да се издава разрешение за удължено работно време, ако през последните шест месеца не е констатирано по съответния ред нарушение на обществения ред. Досега имаше 3-месечен срок, в което съответното заведение трябваше да е било изрядно по отношение на шума. 

ШУМ.БГ