Регионалното управление на образованието в Шумен обяви конкурс за директори на 8 училища в областта. Две от тях са в областния град и в Нови пазар, а останалите 6 - в села на общините Каолиново, Венец, Смядово и Нови Пазар.

Конкурс е обявен за шуменската Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“, а в Нови пазар - за СУ „Васил Левски”. В община Каолиново търсят директори за три училища - ОУ „Никола Йонков Вапцаров” в с. Лятно, ОУ „Георги Стойков Раковски” в с. Климент и Обединено училище „Панайот Волов”, с. Тодор Икономово. Останалите училища са ОУ „Петко Рачев Славейков“ в с. Изгрев, община Венец, ОУ „Христо Ботев“ в новопазарското село Памукчии и в смядовското село Янково - ОУ „Христо Ботев“.

Кандидатите за длъжността могат да подават документи до 13 юли включително в Регионалното управление на ул. „Цар Калоян” № 1.Изискванията към тях са да имат не по-малко от 5 години учителски стаж, висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“.

Конкурсът ще се проведе на три етапа - допускане по документи, писмен изпит - тест, който се разработва в три варианта, включващи по 50 затворени въпроса и интервю. Председателят на комисията уведомява кандидатите за резултатите от теста, като на допуснатите до интервю писмено се съобщават датата, мястото и часа на провеждането му.

ШУМ.БГ