Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ разрешава и през юли от язовир "Тича" да бъдат взети 1 млн. кубически метра вода за напояване. Това става ясно от подписания от министър Емил Димитров нов месечен график за използване на водите от комплексните и значими язовири в страната.   

В стария график за юни фигурираше текст, според който, при липса на приток, през следващите месеци няма да бъдат разрешавани води за напояване. Същото изречение е пренесено и в юлския документ. 

Заради падналите дъждове обаче язовирът не само не е намалял, а е увеличил наличния си обем с 1,2 млн. куб.м. Преди месец водата бе 155,929 млн. куб. м, а сега е 157,203 млн. куб. м. 

Общото разрешено за ползване количество вода за месец юли е 4,320 млн. куб. м. От тях 2,4 млн. за питейно-битови нужди на Шумен и Велики Преслав, 0,7 млн. за Търговище, 0,220 млн. за минимално допустим отток на река Камчия и споменатите вече 1 млн. кубика за напояване. 

ШУМ.БГ