ВиК – Шумен и община Шумен кандидатстват пред МРРБ за финансиране в размер на 250 хил. лв., с които ще се обнови част от хранителния водопровод на село Салманово, което е на воден режим от години.

„Като първа стъпка към връщане към нормалното водоподаване към селото работим по  възстановяване на шахтов кладенец на входа на Салманово, като се прави и връзка до водоема на селото. Това струва около 60-70 хил. лв. Заедно с община Шумен кандидатствахме пред МРРБ с проект за около 250 хил. лв. за подмяна на част от хранителния водопровод на селото“, обясни управителят на ВиК – Шумен Жанета Панайотова след извънредното Общо събрание на Асоциацията на ВиК на област Шумен.

Панайотова каза още, че се работи и по възстановяването на дълбоки сондажи, неотваряни 30 години. Тя даде пример със сондаж в община Каолиново и кладенец №5 от „Система Мътница“, който скоро трябва да бъде пуснат в експлоатация и да подпомогне снабдяването с вода на квартала.

„Това че програмата ни не бе приета, няма да ни спре да работим по нея. Тя е съгласувана с общините и в нея са заложени проблеми, които трябва да се решават, някои останали с години. На преден план обаче сега излизат проблемите с водоснабдяването на населените места. Работим най-вече, за да възстановим нормалното водоподаване към хората.“, каза след събранието Жанета Панайотова.

По думите й инвестиционната програма, която за 2020 г. е в размер на 670 хил. лв. за областта, е изпълнена наполовина и дори са отделени още ресурси за възникнали в движение аварии и проблеми по мрежата.

Членовете на Асоциацията и представителите на ВиК бяха на едно мнение - най-важното е да се осигури водоснабдяване на селата и да се ограничат авариите.

Жанета Панайотова обясни, че се работи на много места, но отстраняването на една авария в дадено населено място не решава проблема, защото мрежите са много стари. Тя посъветва общините да кандидатстват по проекти, където е възможно за подмяна на канализационните и водопроводни мрежи.

Асоциацията днес отхвърли инвестиционната програма на дружеството за 2020 г. „За“ гласуваха 8 от присъстващите представители на общини и държавата в лицето на областния управител. Община Шумен гласува против инвестициите на ВиК – Шумен и общо с 65,39% програмата не бе приета. За да мине през общото събрание бяха нужни 75% от гласовете. На заседанието нямаше представител на община Венец, но с нейните 2% гласовете пак нямаше да стигнат.

„Това че програмата ни не бе приета, няма да ни спре да работим по нея. Тя е съгласувана с общините и в нея са заложени проблеми, които трябва да се решават, някои останали с години", каза Жанета Панайотова.

ШУМ.БГ