Смядовските села Риш, Веселиново и Александрово са в бедствено положение, заради недостиг на вода за питейно-битови нужди.

Извънредната мярка е обявена от кмета на общината Иванка Петрова и ще е в сила до 30 август.  Уведомен е и Областният управител.

Трите села са на воден режим повече от два месеца като към абонатите на ВиК вода се подава на всеки 7 дни. Продължителното засушаване е довело до силно намаляване на дебита на съществуващите водоизточници. Събраното количество във водоемите свършва в рамките на 12-18 часа.

Като временна мярка до включване на нови източници и привличане на средства за неотложни и аварийни дейности се забранява ползването на питейна вода за напояване на посеви и промишлени нужди от населението.

ШУМ.БГ