451 проверки са извършили инспектори от Регионалната здравна инспекция през юли във  връзка с удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки. 449 от проверките са били планови, 2 по сигнал. Това съобщиха от РЗИ в отчета си за извършена контролна дейност през миналия месец.

Проверките са извършвани съвместно със служители на ОДМВР – Шумен и инспектори на Община Шумен. Обектите, в които се следи за спазване на  противоепидемични мерки са лечебни, питейни заведения, детски ясли и градини, хотели/къщи за гости, автобуси, юридически и физически лица и други.

„При извършените проверки се констатира, че работодателите са организирали провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения – осигурени са дезинфектанти, разрешени от Министерство на здравеопазването, инструктаж  за правилна хигиена; недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести; поставени са информационни табели за задължението за спазване на физическа дистанция и носенето на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект“, посочват от здравната инспекция.

От РЗИ допълниха, че за констатирани нарушения през месец юли са съставени общо 28 акта за установяване на административно нарушение на физически лица, на обслужващ персонал в търговски обекти и заведения или клиенти в закрити обществени места за не носене на  защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба и/или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Издадени са 28 наказателни постановления на физически лица на обща стойност 8400 лв.

ШУМ.БГ