Обществената поръчка, обявена от Министерството на здравеопазването, чрез която трябваше да се избере изпълнител на преустройството на Центъра за Спешна помощ в Шумен и филиалите в областта, се провали. 

Причината за това е отказът на единствения участник в процедурата - „Екодин“ ЕООД, от село Борово, община Гоце Делчев. 

Според протокола на комисията за избор на изпълнител фирмата е трябвало да отстрани непълноти по документите си, но не го е направила. Така по процедурата не се стига до отваряне на ценово предложение и тя е прекратена. 

Спешните помощи в Шуменско трябва да се пребазират в ремонтирани стари или в изцяло нови сгради. За това са отпуснати 1 536 535 лв. без ДДС. по проект „Подкрепа за развитие на системата на Спешна медицинска помощ (СМП)“ на оперативна програма „Региони в растеж“. 

В Шумен Центърът за спешна помощ бе планирано да се премести в една от сградите на бившия Дом майка и дете, като сумата за това е 287 176 лв. без ДДС.

За нуждите на филиалите на ЦСМП във Венец, Върбица и Смядово трябва да се изградят нови сгради със стоманобетонна конструкция, с прилежащи към тях навеси и паркинги. За строежа във Венец са предвидени 256 088 лв., за Върбица 296 681 лв., за Смядово 250 867 лв.

В Нови пазар, Велики Преслав и Каолиново за нуждите на филиалите на Спешна помощ трябва да се ремонтират сгради, предоставени от общините на държавата за пребазиране на Центровете за спешна помощ. Средствата за Нови пазар са 157 027 лв., за Велики Преслав – 126 725 лв., за Каолиново – 169 968 лв.

ШУМ.БГ