Министерството на икономиката отпусна на община Шумен целево 2 193 456 лв. с ДДС за основен ремонт на пътя от детелината на бул. „Симеон Велики“ до "Алкомет" АД. 

Отсечката е с дължина от 1590 метра. Предвижда се фрезоване, полагане на два пласта асфалт, монтиране на нови мантинели, поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка. 

Средствата са отпуснати чрез Българската агенция за инвестиции във връзка със сертификата за инвестиции клас „А“, който "Алкомет" получи през август. Общината е представила пред Агенцията идеен проект за ремонта, както и количествено-стойностна сметка. 

Съгласно обявената вчера обществена поръчка, спечелилата фирма трябва да направи работен проект и самия ремонт. Срокът не може да надвишава 45 дни за проектиране и 180 календарни дни за строителство. 

След изграждането си пътят е претърпявал частични ремонти, свързани предимно с изкърпване на настилката. Тя обаче е твърде компрометирана, наблюдават се множество пукнатини, повреди и деформации. 

Пътят се ползва също от новия завод за медни проводници на "Сарк България" АД, както и от "Хъс" ООД. 

ШУМ.БГ