Безработните в Шуменско към края на септември са 8039 и броят им е с 1832 по-висок спрямо същия месец на 2019-та. Това означава, че на годишна база равнището на безработица в областта се е увеличило с 2,4 процентни пункта  - от 8,2 до 10,6%, съобщиха от Бюрото по труда в Шумен. 

Въпреки че безработицата в град Шумен е най-ниска в цялата област - 4,5%, то броят на регистрираните безработни през месеца се е увеличил и е  достигнал до 2015 души. При сравнение със същия месец на м.г. се отчита ръст с 4,5 процентни пункта на равнището на безработица и увеличение на регистрираните безработни в града със 706.  

Процентът безработни намаляваше трайно през последните години, той започна да се увеличава след обявяването на пандемията от Covid-19 през март.  

Свободни работни места обаче има. Заявените позиции към момента в Бюрото по труда са 579. Работодателите търсят най-много работници в сферата на строителството  - 112. Следват преработващата промишленост със 106 места и образованието с 98. По програми и мерки за заетост са Обявени 74 работни места, а по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 53. 

"През септември 2020 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 95 младежи до 29-годишна възраст. През септември 2020 г. на работа са устроени и 91 продължително безработни лица с регистрация в бюрата по труда над 1 година", добавиха от Бюрото по труда.

ШУМ.БГ