Министерството на образованието и науката е уважило искането на Община Шумен и е разрешило на територията на общината родителите сами да преценяват дали 5 и 6-годишните деца да посещават предучилищна група.

Заповедта на министъра на образованието е за срок от 18 ноември т.г. до 18 януари 2021 г., съобщиха от Регионалното управление на образованието.

За този срок децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище на територията на община Шумен през учебната 2020/2021 г., могат да отсъстват по желание на родителите до 2 месеца след писмено уведомяване на директора.

Община Шумен изпрати искане до МОН да разреши пожелателното посещение на децата в предучилищна възраст след препоръка на Областния медицински съвет.

ШУМ.БГ