Инспектори от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” извършиха през тази седмица спешни проверки на 27 обекта в Шуменско, сред които болниците в Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и социалните домове на територията на областта.

Това съобщи за ШУМ.БГ директорът на дирекцията комисар Иван Иванов. Извънредните проверки са след разпореждане в началото на седмицата на директора  на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ гл. комисар Николай Николов.

“Основно насочихме проверките към кислородните и пожароизвестителни инсталации, датчиците за пожар, които са по етажите и във всяка болнична стая, осветителните тела, както и готовността на персонала за изпълнение на мерките за безопасност. Също така и кислородните станции, тъй като те са на открито. Забележките ни бяха да се премахнат от там горивните отпадъци и осветлението в тези зони да е защитено”, обясни комисар Иванов.

В социалните домове са проверени укрепването на осветителните тела, наличието на пожарогасители, спазването на противопожарните мерки. Според комисар Иванов при извънредните проверки са констатирани незначителни нарушения, за които са издадени две  предписания за изпълнение на 6 мероприятия.  При  повторните проверки, извършени вчера, всички те са били отстранени.

“Персоналът, както в лечебните заведения, така и в социалните домове е добре запознат с мерките за пожарна безопасност. Те разполагат с инструктажни книги и знаят как да действат бързо и безопасно, как да евакуират лежащо болните в болниците и ползващите услугите на социалните домове при случай на пожар. Това се отработва  всяка година”, добави Иванов.

Докладът от извършените проверки ще бъде изпратен днес в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“.

ШУМ.БГ