Равнището на безработица в Шуменска област през октомври е 10,4% и намалява с 0,2% спрямо месец по-рано. В сравнение с октомври 2019-та обаче ръстът е 1,8%.   
Данните съобщиха от Бюрото по труда в Шумен.

към 31-ви октомври броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта e 7910. Спрямо предходния месец те спадат със 129 души. При сравнението с октомври 2019-та регистрираните безработни бележат ръст с 1367.

В град Шумен регистрираните безработни през месец октомври са 2033, при 2015 през септември 2020 г. Равнището на безработица в града e 4,5% и запазва стойностите от предходния месец, но на годишна база, спрямо октомври 2019 г., се отчита ръст с 1,5 процентни пункта.

През изтеклия месец на работа в Шуменско са постъпили 584 безработни. В бюрата по труда на областта са заявени 329 работни места.

ШУМ.БГ